Gói Album cho bé

Giá gốc: 2.900.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 2.000.000 VNĐ

GÓI ALBUM CHO BÉ

1. Gói 1

a. Gói Album 20x20 - 20 trang

- Đơn giá : 2.900.000 đ

- Giảm 30% = 900.000 đ

Sau khuyến mại chỉ còn: 2.000.000đ

Tặng :

1 Ảnh phóng 50*75 gỗ cao cấp

1 ảnh để bàn 20*30 gỗ cao cấp

Miễn phí trang phục và phụ kiện (3 – 4 trang phục)

Bé được chụp 5 – 6 bối cảnh, 150 – 250 file ảnh

Copy file chỉnh sửa chọn in và toàn bộ file buổi chụp, hạ size 1080px

111.jpg

2. Gói 2 

Gói Album 25x25 hoặc 20x30 - 20 trang

- Đơn giá : 3.600.000 đ

- Giảm 30% = 1.100.000 đ

Sau khuyến mại chỉ còn: 2.500.000đ

Tặng :

1 Ảnh phóng 50*75 gỗ cao cấp

1 ảnh để bàn 20*30 gỗ cao cấp

Miễn phí trang phục và phụ kiện (4 – 5 trang phục)

Bé được chụp 5 – 6 bối cảnh, 150 – 250 file ảnh

Copy file chỉnh sửa chọn in và toàn bộ file buổi chụp, hạ size 1080px

222.jpg

3. Gói 3

a. Gói Album 30x30 - 20 trang

- Đơn giá : 5.500.000 đ

- Giảm 30% = 1.500.000 đ

Sau khuyến mại chỉ còn: 3.500.000đ

Tặng :

1 Ảnh phóng 60*90 gỗ cao cấp

1 ảnh để bàn 20*30 gỗ cao cấp

Miễn phí trang phục và phụ kiện

Bé được chụp 5 – 6 bối cảnh, 150 – 250 file ảnh

Copy file chỉnh sửa chọn in và toàn bộ file buổi chụp, hạ size 1080px

4444.png

4. Gói 4

a. Gói Album 25x38 -20 trang

- Đơn giá : 5.800.000 đ

-Giảm 30% = 1.800.000 đ

Sau khuyến mại chỉ còn: 4.000.000đ

Tặng:

1 Ảnh phóng 60*90 gỗ cao cấp

1 ảnh để bàn 20*30 gỗ cao cấp

Miễn phí trang phục và phụ kiện

Bé được chụp 5 – 6 bối cảnh, 150 – 250 file ản

Copy file chỉnh sửa chọn in và toàn bộ file buổi chụp, hạ size 1080px

444.png

Lưu ý :

- Không hạn chế bối cảnh, cũng như trang phục và phụ kiện

- Quý khách làm Album sẽ được trả toàn bộ file chỉnh sửa và file chưa chỉnh sửa ảnh của buổi chụp, size 1080x1080px, sau khi đã thanh toán hết.

- Album dã ngoại phát sinh hoặc chụp sơ sinh tại nhà (nội thành HN) : thỏa thuận

- Ngoài ra studio còn đáp ứng mọi nhu cầu về kích thước Album khác nhau ngoài những sản phẩm trên.