Gói Album gia đình

Giá gốc: 3.450.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 2.400.000 VNĐ

1. Gói 1

a. Gói Album 20x20 -20 trang

Đơn giá : 3.450.000 đ

Giảm 30% = 1.050.000 đ

Sau khuyến mại chỉ còn: 2.400.000 đ

Tặng :

1 Ảnh phóng 50*75 gỗ cao cấp

1 ảnh để bàn 20*30 gỗ cao cấp

Miễn phí trang phục và phụ kiện cho cả gia đình (2 – 3 trang phục)

Miễn phí trang điểm và làm tóc cho 1 mẹ

Copy file chỉnh sửa chọn in và toàn bộ file buổi chụp, hạ size 1080px

b. Gói Album 20x20 - 30 trang

Đơn giá : 4.600.000 đ

Giảm 30% = 1.400.000 đ

Sau khuyến mại chỉ còn: 3.200.000 đ

Tặng :

1 Ảnh phóng 50*75 gỗ cao cấp

1 Ảnh để bàn 20*30 gỗ cao cấp

Miễn phí trang phục và phụ kiện cho cả gia đình (2 – 3 trang phục)

Miễn phí trang điểm và làm tóc cho 1 mẹ

Copy file chỉnh sửa chọn in và toàn bộ file buổi chụp, hạ size 1080px

2.Gói 2
a. Gói Album 25x25 - 20 trang

Đơn giá : 4.150.000 đ

Giảm 30% = 1.250.000 đ

Sau khuyến mại chỉ còn: 2.900.000 đ

Tặng :

1 Ảnh phóng 50*75 gỗ

1 Ảnh để bàn 20*30 gỗ

Miễn phí trang phục và phụ kiện cho cả gia đình (2 – 3 trang phục)

Miễn phí trang điểm và làm tóc cho 1 mẹ

Copy file chỉnh sửa chọn in và toàn bộ file buổi chụp, hạ size 1080px

b. Gói Album 25x25 - 30 trang

Đơn giá : 5.600.000 đ

Giảm 30% = 1.700.000 đ

Sau khuyến mại chỉ còn: 3.900.000 đ

Tặng :

1 Ảnh phóng 50*75 gỗ cao cấp

1 Ảnh để bàn 20*30 gỗ cao cấp

Miễn phí trang phục và phụ kiện cho cả gia đình (2 – 3 trang phục)

Miễn phí trang điểm và làm tóc cho 1 mẹ

Copy file chỉnh sửa chọn in và toàn bộ file buổi chụp, hạ size 1080px

3. Gói 3

a.Gói Album 30x30 - 20 trang

Đơn giá : 5.600.000 đ

Giảm 30% = 1.700.000 đ

Sau khuyến mại chỉ còn: 3.900.000 đ

Tặng :

1 Ảnh phóng 60*90 gỗ cao cấp

1 Ảnh để bàn 20*30 gỗ cao cấp

Miễn phí trang phục và phụ kiện cho cả gia đình (2 – 3 trang phục)

Miễn phí trang điểm và làm tóc cho 1 mẹ

Copy file chỉnh sửa chọn in và toàn bộ file buổi chụp, hạ size 1080px

b. Gói Album 30x30 - 30 trang

Đơn giá : 7.800.000đ.

Giảm 30% = 2.300.000 đ

Sau khuyến mại chỉ còn: 5.500.000đ

Tặng :

1 Ảnh phóng 60*90 gỗ cao cấp

1 Ảnh để bàn 20*30 gỗ cao cấp

Miễn phí trang phục và phụ kiện cho cả gia đình (2 – 3 trang phục)

Miễn phí trang điểm và làm tóc cho 1 mẹ

Copy file chỉnh sửa chọn in và toàn bộ file buổi chụp, hạ size 1080px

4.Gói 4 :

- 1 Album 30x35 – 30 trang.

- 1 ảnh phóng 60x90 in meka cao cấp.

Đơn giá :10.800.000đ

Sau khuyến mại chỉ còn: 7.900.000đ

Tặng:

Tặng 1 bộ khung hàn quốc 3 - 4 ảnh

Miễn phí trang phục và phụ kiện cho cả gia đình (2 – 3 trang phục)

Miễn phí trang điểm và làm tóc cho 1 mẹ

Copy file chỉnh sửa chọn in và toàn bộ file buổi chụp, hạ size 1080px

5.Gói 5
a. Gói Album 30x40 hoặc Album (35x 35) - 20 trang

Đơn giá : 7.900.000đ

Sau khuyến mại chỉ còn: 5.500.000đ

Tặng:

1 Ảnh phóng 60*90 gỗ

1 Ảnh để bàn 20*30 gỗ

Miễn phí trang phục và phụ kiện cho cả gia đình (2 – 3 trang phục)

Miễn phí trang điểm và làm tóc cho 1 mẹ

Copy file chỉnh sửa chọn in và toàn bộ file buổi chụp, hạ size 1080px

b.Gói Album 30x40 hoặc Album (35x 35) - 30 trang

Đơn giá : 9.300.000đ

Sau khuyến mại chỉ còn: 6.500.000 đ

Tặng:

1 Ảnh phóng 60*90 gỗ

1 Ảnh để bàn 20*30 gỗ

01 Album photobook (13x 18)

Miễn phí trang phục và phụ kiện cho cả gia đình (2 – 3 trang phục)

Miễn phí trang điểm và làm tóc cho mẹ

Copy file chỉnh sửa chọn in và toàn bộ file buổi chụp, hạ size 1080px