Gói Album gia đình

Giá gốc: 3.750.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 2.600.000 VNĐ

1. Gói 1 

a. Gói Album 20x20 -20 trang

 Đơn giá : 3.750.000 đ

 Giảm 30% = 1.150.000 đ

Sau khuyến mại chỉ còn: 2.600.000 đ

Tặng :

1 Ảnh phóng 50*75 gỗ cao cấp

1 ảnh để bàn 20*30 gỗ cao cấp

Miễn phí trang phục và phụ kiện cho cả gia đình (2 – 3 trang phục)

Miễn phí trang điểm và làm tóc cho 1 mẹ

Copy file chỉnh sửa chọn in và toàn bộ file buổi chụp, hạ size 1080px

b. Gói Album 20x20 - 30 trang

 Đơn giá : 4.850.000 đ

 Giảm 30% = 1.450.000 đ

Sau khuyến mại chỉ còn: 3.400.000 đ

Tặng :

 1 Ảnh phóng 50*75 gỗ cao cấp

 1 Ảnh để bàn 20*30 gỗ cao cấp

 Miễn phí trang phục và phụ kiện cho cả gia đình (2 – 3 trang phục)

ü Miễn phí trang điểm và làm tóc cho 1 mẹ

 Copy file chỉnh sửa chọn in và toàn bộ file buổi chụp, hạ size 1080px

 2.Gói 2

a. Gói Album 25x25 - 20 trang

 Đơn giá : 4.450.000 đ

 Giảm 30% = 1.350.000 đ

Sau khuyến mại chỉ còn: 3.100.000 đ

Tặng :

 1 Ảnh phóng 50*75 gỗ

 1 Ảnh để bàn 20*30 gỗ

 Miễn phí trang phục và phụ kiện cho cả gia đình (2 – 3 trang phục)

 Miễn phí trang điểm và làm tóc cho 1 mẹ

 Copy file chỉnh sửa chọn in và toàn bộ file buổi chụp, hạ size 1080px

b. Gói Album 25x25 - 30 trang

 Đơn giá : 5.600.000 đ

 Giảm 30% = 1.700.000 đ

Sau khuyến mại chỉ còn: 3.900.000 đ

Tặng :

 1 Ảnh phóng 50*75 gỗ cao cấp

 1 Ảnh để bàn 20*30 gỗ cao cấp

 Miễn phí trang phục và phụ kiện cho cả gia đình (2 – 3 trang phục)

 Miễn phí trang điểm và làm tóc cho 1 mẹ

 Copy file chỉnh sửa chọn in và toàn bộ file buổi chụp, hạ size 1080px

3. Gói 3

a.Gói Album 30x30 - 20 trang

 Đơn giá : 5.600.000 đ

 Giảm 30% = 1.700.000 đ

Sau khuyến mại chỉ còn: 3.900.000 đ

Tặng :

 1 Ảnh phóng 60*90 gỗ cao cấp

 1 Ảnh để bàn 20*30 gỗ cao cấp

 Miễn phí trang phục và phụ kiện cho cả gia đình (2 – 3 trang phục)

 Miễn phí trang điểm và làm tóc cho 1 mẹ

 Copy file chỉnh sửa chọn in và toàn bộ file buổi chụp, hạ size 1080px

b. Gói Album 30x30 - 30 trang

 Đơn giá : 7.800.000đ.

 Giảm 30% = 2.300.000 đ

Sau khuyến mại chỉ còn: 5.500.000đ

Tặng :

 1 Ảnh phóng 60*90 gỗ cao cấp

 1 Ảnh để bàn 20*30 gỗ cao cấp

 Miễn phí trang phục và phụ kiện cho cả gia đình (2 – 3 trang phục)

 Miễn phí trang điểm và làm tóc cho 1 mẹ

 Copy file chỉnh sửa chọn in và toàn bộ file buổi chụp, hạ size 1080px

4.Gói 4 :

- 1 Album 30x35 – 30 trang.

- 1 ảnh phóng 60x90 in meka cao cấp.

 Đơn giá :10.800.000đ

Sau khuyến mại chỉ còn: 7.900.000đ

Tặng:

 Tặng 1 bộ khung hàn quốc 3 - 4 ảnh

 Miễn phí trang phục và phụ kiện cho cả gia đình (2 – 3 trang phục)

 Miễn phí trang điểm và làm tóc cho 1 mẹ

 Copy file chỉnh sửa chọn in và toàn bộ file buổi chụp, hạ size 1080px

5.Gói 5 

a. Gói Album 30x40 hoặc Album (35x 35) - 20 trang

 Đơn giá : 7.900.000đ

Sau khuyến mại chỉ còn: 5.500.000đ

Tặng:

 1 Ảnh phóng 60*90 gỗ

 1 Ảnh để bàn 20*30 gỗ

 Miễn phí trang phục và phụ kiện cho cả gia đình (2 – 3 trang phục)

 Miễn phí trang điểm và làm tóc cho 1 mẹ

 Copy file chỉnh sửa chọn in và toàn bộ file buổi chụp, hạ size 1080px

b.Gói Album 30x40 hoặc Album (35x 35) - 30 trang

 Đơn giá : 9.300.000đ

Sau khuyến mại chỉ còn: 6.500.000 đ

Tặng:

1 Ảnh phóng 60*90 gỗ

 1 Ảnh để bàn 20*30 gỗ

 01 Album photobook (13x 18)

 Miễn phí trang phục và phụ kiện cho cả gia đình (2 – 3 trang phục)

 Miễn phí trang điểm và làm tóc cho mẹ

 Copy file chỉnh sửa chọn in và toàn bộ file buổi chụp, hạ size 1080px

-----------

43 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

024 3577 3119 - Hotline: 0973 004 014

---------------------

72-74 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội

024.35773148 hotline: 0973.004.014