Gói ảnh cưới Studio

Giá gốc: 3.500.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 2.450.000 VNĐ

1. Gói Ảnh phóng:

Đơn giá: 3.500.000đ, giá sau khuyến mại 2.450.000đ

a. Bộ sản phẩm bao gồm:

 2a 60*90 gỗ laminat cao cấp

 1a 20*30 gỗ laminat để bàn

 2 DVD ảnh động hoặc copy file slide show full HD

 10a 15*21 uv + Túi ab đựng ảnh

 Trả file gốc 100% nguyên size sau khi đã thanh toán hết

 Miễn phí trang điểm và làm tóc cô dâu

b. Trang phục:

 Cô dâu: 2 trang phục váy và áo dài

 Chú rể: 1 – 2 vest

c. Trang điểm chụp: Miễn phí trang điểm và làm tóc cô dâu

2. Gói album

- Đơn giá 5.500.000 đ, sau khuyến mại chirc òn 3.900.000đ

a. Bộ sản phẩm bao gồm:

 1 ab 25*25 20tr

 2a 60*90 gỗ laminat

 1a 20*30 gỗ để bàn

 2 DVD ảnh động hoặc copy file slide show full HD

 Trả file gốc 100% nguyên size sau khi đã thanh toán hết

b. Trang phục

 Cô dâu: 3 trang phục váy và áo dài

 Chú rể: 1-2 vest

c. Trang điểm chụp: Miễn phí trang điểm và làm tóc cô dâu